พระธาตุพนมพังทลาย 2518

อัลบั้มภาพพระธาตุพนมครั้งเมื่อพังถล่มลงมาในปี พ.ศ. 2518