ตำนานพระธาตุพนม พระธาตุพนมสู่มรดกโลก

วันที่ 24 ม.ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม  เห็นชอบนำเสนอพระธาตุพนมไปยังศูนย์มรดกโลกของยูเนสโก โดยใช้ชื่อว่า PHRA THAT PHANOM,ITS RELATED HISTORIC BUILDING AND ASSOCIATED LANDSCAPE โดยมีพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานลงนามหนังสือถึงศูนย์มรดกโลก ในการเสนอพระธาตุพนมเข้าสู่รายชื่อเบื้องต้น ตามมติของคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกเมื่อเดือนพ.ย.2559 ที่ผ่านมา ส่วนการดำเนินการพระธาตุพนมเข้าสู่รายชื่อเบื้องต้นนั้น ทาง จ.นครพนม ได้เสนอเอกสารให้คณะอนุกรรมการมรดกโลกทางวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 โดยมีนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ เป็นประธาน ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และมีมติให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอให้ ครม.เห็นชอบเพื่อดำเนินการขั้นตอนต่อไป เบื้องต้นทราบว่าแนวทางหลังจากนี้ต้องจัดทำเอกสารเพื่อเสนอขึ้นทะเบียนบัญชีรายชื่อเบื้องต้นไปยังศูนย์มรดกโลก กรุงปารีส ฝรั่งเศส เพื่อให้คณะกรรมการมรดกโลกในการประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 41 ในเดือนกรกฎาคม 2560 ที่เมืองคราเคา สาธารณรัฐโปแลนด์